Mensendieck
Geregistreerd psychosomatisch oefentherapeut

Behandeling

Een behandeling duurt 35-45 min. en is altijd individueel en afgestemd op uw hulpvraag. Oefeningen en adviezen zijn aangepast aan uw klacht, behoeften en omstandigheden. Respect, empathie, belangstelling en aansluiten bij uw vragen en wensen is voor mij een belangrijke basis, naast uiteraard vakvrouwschap en gedegen onderzoek. Mijn uitgangspunt is dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen leven en als ik daar een steentje aan kan bijdragen: graag!

Openingstijden

De praktijk is geopend van donderdag t/m zaterdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Praktijk

Kosten

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars en dat betekent dat de behandeling, mits je aanvullend verzekerd bent, wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

Tarieven

Op dit moment is het tarief voor oefentherapie in de praktijk € 28,75.
Het tarief voor psychosomatische oefentherapie ligt rond de € 38,00 (dit kan verschillen per zorgverzekeraar). Informeer bij mij naar de exacte tarieven.

Vrije toegang

Je hebt geen verwijzing nodig van huisarts of specialist, je kunt je rechtstreeks tot mij wenden om een afspraak te maken.

Privacy

Ik heb een geheimhoudingsplicht en breng niets van wat in de behandeling wordt besproken of gedaan naar buiten. Ook niet naar de huisarts, tenzij met je uitdrukkelijke toestemming.

Klachten

Als u een klacht heeft over de geleverde zorg door uw zorgverlener kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici. Voordat u zich tot het klachtenloket wendt, is de eerste stap om een gesprek aan te gaan met uw zorgverlener. Als dit gesprek geen oplossing biedt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het Klachten Paramedici waar een onhafhankelijke functionaris uw klacht behandelt. Voor meer informatie of vragen: www.klachtenloketparamedici.nl, info@klachtenloketparamedici.nl, 030-3100929.